دورهمی روسای دانشگاه صنعتی شریف

جمعی از روسای سابق دانشگاه صنعتی شریف با دکتر سیدعباس موسوی سرپرست دانشگاه دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، ظهر روز سه‌شنبه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۲، دکتر سیدعباس موسوی سرپرست دانشگاه میزبان روسای پیشین دانشگاه صنعتی شریف در ادوار مختلف بود. این جلسه با هدف گفتگو، تعامل و انتقال تجربیات و بیان پیشنهادات روسای سابق دانشگاه با دکتر موسوی برگزار شد.

دکتر علی اکبر صالحی(۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴ و ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲)، دکتر خطیب‌الاسلام صدرنژاد (۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶)، دکتر عباس انواری(۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱ و ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸)، دکتر سیدمحمد اعتمادی(۱۳۷۲ تا ۱۳۷۴)، دکتر سعید سهراب‌پور(۱۳۷۶ تا ۱۳۸۹)، دکتر محمود فتوحی(۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰) و دکتر رسول جلیلی(۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) حاضرین این دورهمی بودند.