ابقای معاون پژوهشی و روابط بین‌الملل دانشکده مهندسی و علم مواد

 

دکتر موسوی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر رضا علیزاده بلوچ را از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ برای مدت ۲ سال به‌عنوان «معاون پژوهشی و روابط بین‌الملل دانشکده مهندسی و علم مواد» دانشگاه صنعتی شریف ابقا کرد.