انتصاب مدیر گروه سخت افزار دانشکده مهندسی کامپیوتر

28 Nov 2022
139

دکتر جلیلی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر علیرضا اجلالی را از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ برای مدت دو سال به عنوان «مدیر گروه سخت‌افزار دانشکده مهندسی کامپیوتر» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.