انتصاب معاون پژوهشکده الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف

 

- دکتر موسوی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر ایمان غلامپور را از تاریخ 1402/06/15 برای مدت 2 سال به‌عنوان معاون پژوهشکده الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.