انتصاب معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک

09 May 2023
204

- دکتر جلیلی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر محمود سعادت فومنی را از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ برای مدت دو سال به عنوان «معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.