انتصاب مشاور رئیس دانشگاه در امور مهندسی و پشتیبانی

 

دکتر جلیلی رئیس دانشگاه طی حکمی مهندس سیدمحمد سیادتی را از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ برای مدت دو سال به عنوان «مشاور رئیس دانشگاه در امور مهندسی و پشتیبانی» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.

متن حکم:

برادر گرامی جناب آقای مهندس سیدمحمد سیادتی

سلام علیکم،

احتراماً، با توجه به تجربه و تعهد جنابعالی، به موجب این حکم از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ به مدت دو سال به‌عنوان مشاور اینجانب در امور مهندسی و پشتیبانی شامل حوزه‌های زیر منصوب می‌شوید.

  1. نگهداشت ابنیه و تأسیسات مکانیکی و الکترونیکی؛
  1. ایمنی (HSE) و فرآیندهای مستقر در این حوزه؛
  1. ایجاد ساختار متناسب نگهداشت در کلیه مراکز دانشگاه؛
  1. خدمات عمومی؛
  2. بهینه‌سازی زیرساخت‌ها بویژه در زمینه انرژی و تأسیسات؛

امید است با هماهنگی با معاونت محترم اداری و مالی و همچنین کمیته سلام دانشگاه، شاهد رفع زودهنگام آسیب‌پذیری‌های موجود و اصلاح و رفع موارد با ریسک بالاتر باشیم. گزارش ماهیانه اقدامات انجام شده از کمینه انتظارات از جنابعالی است.
 

                                                                                                    با آرزوی توفیق الهی    

                                                                                                رسول جلیلی رئیس دانشگاه