انتصاب مدیر گروه فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی کامپیوتر

 

- دکتر موسوی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر رسول جلیلی را از تاریخ 1403/03/01 برای مدت 2 سال به‌عنوان مدیر گروه فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.