انتصاب مدیر پایش مرجعیت بین‌المللی دانشگاه

 

دکتر جلیلی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر عباس ابراهیمی را از تاریخ 1402/06/18 به مدت دو سال به عنوان «مدیر پایش مرجعیت بین‌المللی» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.

متن حکم:

جناب آقای دکتر عباس ابراهیمی

سلام علیکم،

در راستای تحقق مرجعیت علمی کشور و دست‌یابی به اهداف عالی ذیل برنامه راهبردی دانشگاه، با تمرکز بر «سرآمدی در علم و فناوری» در منطقه و لزوم برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت و پی‌گیری پیاده‌سازی آن و نظر به مراتب شایستگی و تجارب جناب‌عالی، به موجب این حکم از تاریخ 1402/06/18 به مدت دو سال به‌عنوان «مدیر پایش مرجعیت بین‌المللی» دانشگاه منصوب می‌شوید. اهم اقدام‌ها و مواردی که در تعامل سازنده و هم‌افزا با همه ارکان دانشگاه باید در این ارتباط مدنظر قرار گیرد، عبارتند از:

  • دبیری کمیته ارتقای رتبه بین‌المللی دانشگاه و تشکیل منظم جلسات؛
  • تدوین برنامه «سرآمدی علمی- فناوری دانشگاه» در یک افق پنج ساله با همکاری مرکز برنامه‌ریزی راهبردی، پیگیری تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز برای پایش شاخص‌های ارزیابی برنامه و پایش مستمر اجرای آن توسط ارکان دانشگاه؛
  • سیاستگذاری و تصمیم‌سازی در جهت توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فناورانه اعضاي هيئت علمي سرآمد در زمینه‌های تخصصی راهبردی، در تعامل با ارکان مربوطه در دانشگاه، ذیل کمیته ارتقای رتبه؛
  • شناسایی الزامات و منابع برنامه (مالی، زیرساختی، نیروی انسانی، قانونی، حقوقی و تعاملات بین‌المللی) و برنامه‌ریزی برای تأمین و فعال‌کردن آنها؛

بدیهی است که همه ارکان آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه و سایر بخش‌های مرتبط همکاری و هماهنگی لازم برای پی‌گیری و اجرایی‌سازی مأموریت‌های محوله فوق را با جنابعالی خواهند داشت.

امید است با استعانت از درگاه ایزد متعال در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.

با آرزوی توفیق الهی

رسول جلیلی    

 رئیس دانشگاه