انتصاب مدیر دفتر ریاست پارک علم و فناوری

09 May 2023
205

- دکتر جلیلی رئیس دانشگاه طی حکمی مرتضی عسگری را از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ برای مدت دو سال به عنوان «مدیر دفتر ریاست پارک علم و فناوری» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.