انتصاب مدیر امور فناوری دانشگاه

 

دکتر موسوی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر محسن مسیحی را از تاریخ 1403/04/01 برای مدت 2 سال به عنوان «مدیر امور فناوری» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.

متن حکم؛

جناب آقای دکتر محسن مسیحی

سلام علیکم،

احتراماً، با عنايت به تعهد و تجارب جنابعالي و پيشنهاد معاون پژوهش و فناوري، به موجب اين حكم از تاريخ 1403/04/01 به مدت دو سال به عنوان مدير امور فناوری دانشگاه منصوب مي‌­گرديد.. انتظار می‌رود نسبت به موارد زير اهتمام ويژه داشته باشيد.

1- ظرفيت‌سازی، تسهيل‌ و بهبود ساختارهای زيست‌بوم فناوری، نوآوری و كارآفرينی از طريق گفتمان‌سازی، شبكه‌سازی و تعامل با ذی‌نفعان كليدی

2- حمايت از شكل‌گيری و توسعه فناوری و نوآوری و رصد و پايش فعاليت‌های فناورانه و نوآورانه

3- پيوند‌ زدن ميان ايده‌ها و ظرفيت‌های پژوهشی و فناورانه با نيازها و مسائل كشور و كمك به اشاعه فناوری‌های تحول‌آفرين و ديجيتال

4- فرهنگ سازی و تقويت دفتر مالكيت فكری و انتقال فناوری و اجراي طرح گرنت فناوری

5- پيگيری ظرفيت‌سازی از طريق وزارت عتف در راستاي (طرح خبرگان فناوری - طرح ملی فرصت فناورانه - طرح دستيار فناوری - بازارسازی و كمك به تجاری‌سازی فناوری‌ها و محصولات واحدهای فناور)

6-. پيگيری راه‌اندازی اتاق‌های فكر 16 گانه با استفاده از ظرفيت وزارت عتف (سياست‌گذاری علم، كاربردی‌سازی پژوهش، سياست‌گذاری فناوری، آموزش هدفمند، اقتصاد آموزش عالی، ديپلماسی و مرجعيت علمی، اجتماعی و فرهنگی، تحول علوم انسانی، اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها، جوانان و نخبگان، ايثارگران، ارزيابی برنامه‌ها و اسناد فرادستی، سنجش و انگيزش، شفافيت و تعارض منافع، رسانه و فضای سايبر، خيرين و مسئوليت اجتماعی دانشگاهيان)

7- اقدام در جهت ثبت سهم مالكيت فكری دانشگاه در شركت‌های زايشتی

8- هوشمند‌سازی و خودکارسازی فرایند‌های حوزه مسئولیت با هماهنگی مرکز فاوا

توفیق جنابعالی را از یگانه مبدأ تأثیر در عالم وجود خواستارم و لازم می‌دانم از زحمات جناب آقای دکتر بهنام طالبی، در مدتی که این مسئولیت خطیر را به عهده داشتند، صمیمانه قدردانی کنم.

 

                  سید عباس موسوی

                      رئیس دانشگاه