ابقای معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده‌ مهندسی و علم مواد

 

دکتر موسوی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر آدرینه ملک خاچاطوریان را از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ برای مدت ۲ سال به‌عنوان «معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده مهندسی و علم مواد» دانشگاه صنعتی شریف ابقا کرد.