ابقای معاون آموزشی دانشکده مهندسی و علم مواد

 

دکتر موسوی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر مجید پورانوری را از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ برای مدت ۲ سال به‌عنوان «معاون آموزشی دانشکده مهندسی و علم مواد» دانشگاه صنعتی شریف ابقا کرد.