ابقای مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه

 

دکتر موسوی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر محمد فراهانی را از تاریخ 1403/04/05 برای مدت 2 سال در سمت «مدیر ارتباط با صنعت» دانشگاه صنعتی شریف ابقاء کرد.

متن حکم:

جناب آقای دکتر  محمد فراهانی

سلام علیکم،

احتراماً، با عنايت به تعهد و تجارب جنابعالی و به پيشنهاد معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه،  پيرو حكم شماره 9000/2638  و به موجب اين حكم از تاريخ 1403/4/5 به مدت دو سال در سمت مدير ارتباط با صنعت دانشگاه ابقاء مي­‌شويد. ضمن تشكر از تلاش و مساعي جنابعالي در دوره قبل؛  انتظار می‌رود نسبت به موارد زير اهتمام ويژه داشته باشيد:

1- مأموريت‌گرايی و كاربردی نمودن قراردادهای ارتباط با صنعت

2- تلاش در راستای گسترش تعاملات و همكاری‌های راهبردی با شركای دانشگاه از ناحيه جامعه و صنعت جهت افزايش تعداد، حجم و وصولی قراردادهای ارتباط با صنعت

3- مهارت‌افزايی، رصد اشتغال، هدايت مراكز شغلی، كارآموزی و مشوق‌های خدمتی

4- هم راستا نمودن فعاليت‌ها و رويدادهای علمی و تخصصی با مزيت مناطق انتخاب شده و تلاش در جهت برگزاری رويدادهای تأثيرگذار و نشست‌های تخصصی مشترك در راستای مأموريت‌ها با همكاری مديريت امور پژوهشی

5- اجرای پروژه‌های پژوهشی مرتبط با مأموريت‌ها با سرمايه‌گذاری‌های مشترك و تجهيز و تكميل امكانات موجود آزمايشگاهی در راستای مأموريت‌ها در تعامل با واحدهای ذيربط

6- هوشمند‌سازی و خودکارسازی فرایند‌های حوزه مسئولیت با هماهنگی مرکز فاوا

اميد است با استعانت از ايزد متعال در انجام امور محوله موفق و مؤيد باشيد.

 

                                                                                  سید عباس موسوی

                                                                                        رئیس دانشگاه